SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj.

Prijedlogom Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj utvrđen je sustav organizacijskih i tehničkih mjera u području zaštite od požara i uređen način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara na području Općine Tribunj.

 

Savjetovanje traje od 6. listopada 2022. godine do 7. studenoga 2022. godine, do kada će se zaprimati Vaše primjedbe.

PRISTUPAČNOST