SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O REDU NA POMORSKOM DOBRU

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke Odluke o redu na pomorskom dobru .

Odlukom o redu na pomorskom dobru propisuje se red na pomorskom dobru kao cjeloviti sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Općine Tribunj, što uključuje: način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi, održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi, osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra, mjere za provođenje mjera za održavanje reda na pomorskom dobru koje poduzima pomorski redar, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe.

 

Savjetovanje traje od 27. rujna 2023. godine do 17. listopada 2023. godine, do kada će se zaprimati Vaše primjedbe.

PRISTUPAČNOST