Izdavač: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel, tel: 022/446-349, fax: 022/446-021, www.tribunj.hr
Naklada i tisak: Mjesno poduzeće d.o.o., izlazi po potrebi

Dokumenti

PRISTUPAČNOST