STATUT Dječjeg vrtića Maslina Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslina na temelju prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Tribunj, na 2. sjednici održanoj 24. prosinca 2020. godine, donosi Statut Dječjeg vrtića Maslina Tribunj.

                 Ovim Statutom utvrđuje se status, naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme i javnost rada, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Maslina Tribunj.

 

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST