Posts Tagged :

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti

300 173 Općina Tribunj

   REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA TRIBUNJ   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 361-02/18-20/1 URBROJ: 2182/20-04-18-1 Tribunj, 27. rujna 2018. SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Predmet: Prethodno savjetovanje…

read more

Izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi

300 173 Općina Tribunj

Obavijest sukladno Zakonu o javnoj nabavi – Sprječavanje sukoba interesa U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,…

read more

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju. Obavijest o…

read more

PRISTUPAČNOST