Posts Tagged :

Javna rasprava

Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ:…

read more

PRISTUPAČNOST