Posts Tagged :

Javni radovi

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti

300 173 Općina Tribunj

   REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA TRIBUNJ   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 361-02/18-20/1 URBROJ: 2182/20-04-18-1 Tribunj, 27. rujna 2018. SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Predmet: Prethodno savjetovanje…

read more

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa “Zajedno za ljepši Tribunj”

300 173 Općina Tribunj

Program “Zajedno za ljepši Tribunj” koji će se provoditi na području Općine Tribunj u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove čišćenja i održavanja šumskih i protupožarnih puteva,…

read more

Obavijest o priključenju na sustav javne odvodnje

300 173 Općina Tribunj

Obavještavamo stanare koji se nalaze u obuhvatu glavnih gravitacijskih kanala fekalne kanalizacije kako mogu pristupiti izvođenju radova odnosno priključenja na sustav fekalne kanalizacije – odvodnje.…

read more

PRISTUPAČNOST