Posts Tagged :

Općinsko vijeće

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 13. rujna 2017. godine s…

opširnije

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 21. srpnja 2017. godine s…

opširnije

1. konstituirajuća sjednica OV Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 23. lipnja 2017. godine…

opširnije

Ovlasti i obveze članova Općinskog vijeća

300 173 Općina Tribunj

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, nije obvezujući ni opoziv. Vijećnici svoje dužnosti obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Prava…

opširnije

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj Općinsko vijeće Općine Tribunj je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine…

opširnije

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 48. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 2/21), Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu…

opširnije