Posts Tagged :

Savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti

300 173 Općina Tribunj

   REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA TRIBUNJ   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 361-02/18-20/1 URBROJ: 2182/20-04-18-1 Tribunj, 27. rujna 2018. SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Predmet: Prethodno savjetovanje…

read more

PRISTUPAČNOST