Posts Tagged :

Urbanistički plan

Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ:…

read more

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU-a

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ:…

read more

II. izmjene i dopune UPU-a naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj daje: OBAVIJEST O IZRADI II.…

read more

I. izmjene i dopune UPU-a naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA TRIBUNJ OPĆINSKO VIJEĆE  Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj:…

read more

PRISTUPAČNOST