Posts Tagged :

Ustroj općinskog vijeća

Ovlasti i obveze članova Općinskog vijeća

300 173 Općina Tribunj

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, nije obvezujući ni opoziv. Vijećnici svoje dužnosti obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Prava…

read more

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj Općinsko vijeće Općine Tribunj je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine…

read more

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 48. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 2/21), Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu…

read more

PRISTUPAČNOST