Posts Tagged :

Ustroj općinskog vijeća

Ovlasti i obveze članova Općinskog vijeća

300 173 Općina Tribunj

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, nije obvezujući ni opoziv. Vijećnici svoje dužnosti obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Prava…

opširnije

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, dodjeljuje nagrade i druga javna priznanja građanima…

opširnije

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 44. Statuta Općine Tribunj, Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela koja pripremaju i razmatraju prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, te…

opširnije