U tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja

300 173 Općina Tribunj

Prijedlog nove Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Tribun možete pronaći u podrubrici Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Otvorena savjetovanja ili na linku. Svoje komentare možete slati do 20. srpnja 2017.

PRISTUPAČNOST