UPISI 2021./2022.

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Planu upisa djece u Dječji vrtić Maslina za pedagošku godinu 2021./2022. koji je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača Općine Tribunj (KLASA:601-02/21-09/1, URBROJ: 2182/20-34-1/1-02-21-4  od 7. srpnja 2021. godine), DJEČJI VRTIĆ MASLINA objavljuje

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2021./2022. na području Općine Tribunj

 

  • redoviti 10-satni program za djecu od navršene jedne do treće godine života -JASLICE
  • redoviti 10-satni program za djecu od navršene treće godine do polaska u školu -VRTIĆ
  • redoviti 10-satni program za djecu od četvrte godine do polaska u školu – VRTIĆ
  • redoviti jutarnji 6-satni program za djecu od navršene treće godine do polaska u školu – VRTIĆ
  • besplatni program predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST