Upute biračima

300 173 Općina Tribunj

Pravo birati na lokalnim izborima imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode.
Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života.
Članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.
Biračko pravo se ostvaruje tajnim glasovanjem (čl. 2. Zakona o lokalnim izborima).

Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i to samo u mjestu svog prebivališta.
Budući se registar birača temelji i na evidenciji prebivališta, svako brisanje iz evidencije prebivališta u Republici Hrvatskoj, automatizmom dovodi do promjene podatka o prebivalištu u registru birača. Hrvatski državljani koji su brisani iz evidencije prebivališta u Republici Hrvatskoj, ne mogu glasovati na lokalnim izborima.
Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača,  mogu na dan održavanja izbora svoje biračko pravo dokazivati potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležni uredi prema mjestu prebivališta birača.
Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi do srijede 10. svibnja 2017. godine u službi za opću upravu ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača  mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležni uredi prema mjestu prebivališta birača.

Potvrdom za glasovanje, na dan izbora na biračkom mjestu dokazuje se pravo na glasovanje.              

Građani koji nemaju važeću osobnu iskaznicu i nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na glasačka mjesta za lokalne izbore, moći će glasovati na dan održavanja izbora uz predočenje potvrde za glasovanje.

Potvrde na dan izbora za birače s područja Tribunja izdaje Matični ured Vodice u Vodicama, na adresi Ulica Juričev Ive Cote 10 (kontakt broj 022/433-036).

PRISTUPAČNOST