IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ – USVOJENO
300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 22/22, a stupila je na snagu dana 4. siječnja 2023. godine. Dokumenti Odluka o donošenju IV. izmjena i…

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/22-01/6, URBROJ: 2182-20-03-22-25, od 19. listopada 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj…

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/22-01/6, URBROJ: 2182/20-03-22-11, od 14. srpnja 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i…

Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, daje OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ I S TIM POVEZANIH I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRIBUNJ Obavještavamo vas da je Općinsko vijeće…

III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj – usvojeno
300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 12/22, od 18. svibnja 2022. godine. Dokumenti 1. Korištenje i namjena površina File size: 9 MB Downloads: 517…

Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/20-01/6, URBROJ: 2182-20-03-22-10, od 21. veljače 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj…

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/21-01/7, URBROJ: 2182/20-03-21-12, od 5. studenoga 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i…

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, daje OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ I S TIM POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRIBUNJ   Obavještavamo vas da je Općinsko vijeće…

III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj započela je s postupkom izrade III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj te je u svezi s tim započela s provođenjem postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. U nastavku možete preuzeti i pročitati (u docx. i pdf. obliku) Odluku…

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU-a
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ: 2182/20-03-18-14, od 21. svibnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. Javna rasprava trajat će…

II. izmjene i dopune UPU-a naselja Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj daje: OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ Temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 13/17), započeta je izrada: II IZMJENA I…

I. izmjene i dopune UPU-a naselja Tribunj
300 173 Općina Tribunj

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA TRIBUNJ OPĆINSKO VIJEĆE  Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09) i Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj…

Urbanistički plan općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Među priloženim dokumentima možete pronaći sve podatke o namjeni površina i uvjetima gradnje na području Općine Tribunj kao i ostale detalje iz Urbanističkog plana. GRAFIČKI DIO Korištenje i namjena površina Prometna i ulična mreža Mreže javne telekomunikacije, elektroopskrbe i plinoopskrbe Mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Način i…

PRISTUPAČNOST