Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela

300 173 Općina Tribunj

v.d. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

Davorka Brajković, dipl. iur.
Kontakt: davorka.brajkovic@tribunj.hr

Rukovoditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu

Zorica Unić, dipl. oec.
Kontakt: zorica.unic@tribunj.hr

Rukovoditeljica Pododsjeka za pisarnicu i pismohranu

Smiljana Popov
Kontakt: smiljana.popov@tribunj.hr

Referent – Komunalni i prometni redar

Stanko Perkov
Kontakt: stanko.perkov@tribunj.hr