Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

Davorka Brajković, dipl. iur.
Kontakt: davorka.brajkovic@tribunj.hr

Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu

Zorica Unić, dipl. oec.
Kontakt: zorica.unic@tribunj.hr

Viša stručna suradnica za financije

Maja Jugov, dipl. oec.
Kontakt: maja.jugov@tribunj.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove i EU fondove

Nikolina Matičev, mag.iur.
Kontakt: nikolina.maticev@tribunj.hr

Voditeljica Pododsjeka za pisarnicu i pismohranu

Smiljana Popov
Kontakt: smiljana.popov@tribunj.hr

Referent – Komunalni i prometni redar

Stanko Perkov
Kontakt: stanko.perkov@tribunj.hr