Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova

pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

Nikolina Matičev, mag. iur.
Kontakt: nikolina.maticev@tribunj.hr

Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu

Zorica Unić, dipl. oec.
Kontakt: zorica.unic@tribunj.hr

Viša stručna suradnica za financije

Maja Jugov, dipl. oec.
Kontakt: maja.jugov@tribunj.hr

Voditeljica Odsjeka za opće i pravne poslove i EU fondove

Nikolina Matičev, mag.iur.
Kontakt: nikolina.maticev@tribunj.hr

Voditeljica Pododsjeka za pisarnicu, pismohranu i društvene djelatnosti

Smiljana Popov
Kontakt: smiljana.popov@tribunj.hr

Referenti – Komunalni i prometni redari

Stanko Perkov
Kontakt: stanko.perkov@tribunj.hr

Nato Cvitan
Kontakt: nato.cvitan@tribunj.hr

PRISTUPAČNOST