Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela
300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanja prostorno i urbanističko planiranje komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i…

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Davorka Brajković, dipl. iur. Kontakt: davorka.brajkovic@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu Zorica Unić, dipl. oec. Kontakt: zorica.unic@tribunj.hr Viša stručna suradnica za financije Maja Jugov, dipl. oec. Kontakt: maja.jugov@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za opće i pravne poslove i EU fondove Nikolina Matičev, mag.iur. Kontakt: nikolina.maticev@tribunj.hr Voditeljica Pododsjeka za pisarnicu,…

PRISTUPAČNOST