Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela
300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanja prostorno i urbanističko planiranje komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i…

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Nikolina Matičev, mag. iur. Kontakt: nikolina.maticev@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu Zorica Unić, dipl. oec. Kontakt: zorica.unic@tribunj.hr Viša stručna suradnica za financije Maja Jugov, dipl. oec. Kontakt: maja.jugov@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za opće i pravne poslove i EU fondove Nikolina Matičev, mag.iur.…

PRISTUPAČNOST