Načelnik Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupnik Općine kojem mandat traje četiri godine. Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine. Dva puta godišnje podnosi polugodišnje…

Zamjenik Načelnika Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Zamjenik općinskog načelnika mijenja općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti. Mandat zamjenika traje četiri godine, a kao i općinski načelnik može odlučiti hoće li tu djelatnost obavljati profesionalno. U tom slučaju ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga radna prava. Zamjenik općinskog načelnika: Ante…