Načelnik Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupnik Općine kojem mandat traje četiri godine. Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine. Dva puta godišnje podnosi polugodišnje…

PRISTUPAČNOST