Zaštita životinja na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine”, broj 102/17 i 32/19; dalje u tekstu: Zakon) sadrži mnogobrojne pozitivne odredbe koje se odnose na zbrinjavanje izgubljenih ili napuštenih životinja. Svojim odredbama dao je mogućnost jedinicama lokalne samouprave da se učinkovitije nose s izazovima koje pred njih stavlja briga o napuštenim životinjama koje su napustili neodgovorni građani.

Vrlo značajna novost u Zakonu je zabrana usmrćivanja životinja u skloništima, odnosno odredba da napuštena životinja kojoj se ne može utvrditi skrbnik ostaje u skloništu do udomljenja.

Mikročipiranje pasa obavezno je u Republici Hrvatskoj te kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 6 tisuća kuna. Skrbnik životinje obavezan je predočiti komunalnom redaru dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa. Komunalni redar provodi kontrolu mikročipiranja pasa, odnosno provjeru jesu li svi psi označeni mikročipom. Svi mikročipirani psi upisani su u Upisnik kućnih ljubimaca -(bazu Lysacan) koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. U bazi Lysacan mogu se, prema broju mikročipa, saznati podaci o starosti psa, je li redovito cijepljen protiv bjesnoće i kastriran te druge informacije, kao i podaci o njegovu skrbniku uključujući adresu i broj telefona.

Prema odredbama Zakona, novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i  novčane kazne za osobe koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, gotovo su udvostručene te iste sad iznose od 15 do 30 tisuća kuna. Odgovornost  je vlasnika osigurati prikladne uvjete za pse i omogućiti im slobodno kretanje. Ističemo i obvezu registriranja svih uzgoja životinja za prodaju te objave broja mikročipa psa i broja mikročipa majke psa pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje.

Komunalni redari ovim Zakonom imaju bolje definirane ovlasti, a prihod od novčanih kazni koje naplate pripada jedinicama lokalne samouprave za zbrinjavanje napuštenih životinja. Komunalni redari, sukladno Zakonu, provode nadzor nad provedbom općeg akta jedinice lokalne samouprave koji uređuje način i uvjete držanja kućnih ljubimaca (Odluke o držanju kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama). Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči da se životinja nalazi u stanju na temelju kojega se može utvrditi da trpi bol, patnju, strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli i patnjom te da skrbnik drži životinju u neprimjerenim uvjetima, dužan je o tome obavijestiti veterinarskog inspektora. U situacijama koje zahtijevaju pružanje veterinarske pomoći životinji ili zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje komunalni redar neodgodivo obavještava nadležno sklonište.

Više o ovlastima komunalnih redara pogledajte na stranicama Prijatelja životinja, klikom na link koji slijedi: ovlasti.

Općina Tribunj  je u listopadu 2020. godine započela s provođenjem aktivnosti radi podizanja svijesti stanovništva, a osobito mladih, o zaštiti životinja i o važnosti i dobrobitima trajne sterilizacije te udomljavanja životinja i odgovornog skrbništva i to promoviranjem zajedničkih kampanja Prijatelja životinja i Mreže za zaštitu životinja pod nazivom “Ljubav na prvu pronađi u skloništu” i “Psi i mačke ne znaju zbrajati, ali znaju množiti se”.

 

U sklopu navedene aktivnosti u prostorije Općinske uprave Općine Tribunj postavljeni su plakati koji pozivaju na udomljavanje kućnih ljubimaca iz skloništa umjesto njihove kupnje te na kastraciju mačaka i pasa.

Također su tiskani i letci koji upozoravaju na zakonsku obvezu kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, kao i na zakonske obveze skrbnika pasa. Slične aktivnosti planirane su i u razdoblju koje slijedi.

 

Za informacije o dužnostima, odnosno zakonskim obvezama skrbnika pasa, preuzmite letak u nastavku – Zakonske obaveze skrbnika pasa.

PRISTUPAČNOST