Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2024. godinu
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2024. godinu. Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2024. godinu je članak 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) prema…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2024. godinu
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2024. godinu. Prijedlogom Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2024. godinu utvrđuju se kratkoročni ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Pravna osnova za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine je članak 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Tribunj. Pravna osnova za donošenje Odluke o porezima Općine Tribunj je članak 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23; dalje u tekstu: Zakon) kojim su propisani porezi koje jedinice lokalne samouprave mogu uvesti, te članak…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Tribunj. Pravna osnova za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Tribunj je članak 19.a Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20,…

SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O REDU NA POMORSKOM DOBRU
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke Odluke o redu na pomorskom dobru . Odlukom o redu na pomorskom dobru propisuje se red na pomorskom dobru kao cjeloviti sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Općine Tribunj, što uključuje: način uređenja…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj. Prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj utvrđuje se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj. Prijedlogom Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj utvrđuje se da se trgovačkom društvu koje je među ostalim osnovala Općina Tribunj, a u kojem drži dio…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 7. prosinca 2022. godine, objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu, te se poziva…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj te poziva zainteresiranu javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga zaključno do 15. studenoga 2022. godine. Prijedlogom Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA DJELOVANJA OPĆINE TRIBUNJ U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. Prijedlogom Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu utvrđuje se popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj. Prijedlogom Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj utvrđen je sustav organizacijskih i tehničkih mjera u području zaštite od požara i uređen način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara na području Općine Tribunj.  …

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tribunj. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tribunj izrađuje se u svrhu smanjenja ugroženosti od nastanka požara i/ili tehnološke eksplozije na najmanju moguću mjeru te kako bi se što bolje provele tehničke…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 11. travnja 2022. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tribunj, te se poziva zainteresirana javnost za…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 14. ožujka 2022. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima na području Općine Tribunj. Savjetovanje traje od 14. veljače 2022.…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2022. godinu. Prijedlogom Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2022. godinu utvrđuju se ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 20228. godine
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Prijedlogom Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 2028. godine utvrđuju se dugoročni ciljevi i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Tribunj, kako bi se…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 22. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu, te se poziva…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 26. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine, te se poziva…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 22. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu, te se…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje se provodi u skraćenom roku zbog usklađivanja akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 144/20), temeljem čijih su odredbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja…

2021.
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje se provodi u skraćenom roku zbog usklađivanja akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 144/20), temeljem čijih su odredbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja…

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), upućujemo J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za…

  • 1
  • 2

PRISTUPAČNOST